Video nổi bật
Đối tác
qcqc3qc4
Thống kê truy cập
Hiep hoi XKLD Viet Nam
Giới thiệu

Thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động giữ vai trò quan trọng không chỉ đối với sự vận hành và phát triển của thị trường tuyển dụng lao động mà còn đối với quá trình hoạch định và thực thi các chính sách về cung ứng lao động đi làm việc ngoài nước. Khi thông tin cung, cầu, quan hệ cung cầu đầy đủ sẽ nâng cao cơ hội và hiệu quả của các quyết định lựa chọn giao dịch trên thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam.
  
Thực tiễn phát triển của thị trường xuất khẩu lao động trong cả nước, đặc biệt là thông qua hoạt động của các trung tâm, công ty tuyển dụng xkld đã cho thấy quá trình tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn mặc dù lực lượng lao động xuất khẩu đang gia tăng về số lượng và cải thiện về chất lượng. Những khó khăn này một phần là do cả người tìm việc và các doanh nghiệp tuyển dụng đang thiếu thông tin,thiếu sự tin tưởng. Vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các dịch vụ hỗ trợ giải quyết thông tin tuyển dụng việc làm ở nước ngoài, tăng cơ hội giao dịch việc làm giữa người lao động, đơn vị cung ứng lao động ra nước ngoài và người sử dụng lao động tại nước thuê lao động Việt Nam. 

Vậy nên ! Chúng tôi với việc Hình thành mô hình Sàn Thông tin tuyển dụng Xuất khẩu lao động Việt nam sẽ mô hình đầu tiên được triển khai,là địa điểm tin cậy cho người lao động và địa chỉ uy tin đối với Các công ty Xuất khẩu lao động của Việt Nam.
 

  • Tu van
  • xuat khau
qctruottrai
tuyển dubai
^ Về đầu trang
;